Tarieven 2023

Coaching / Therapie
Prijs: Duur:
Intake gesprek € 80,00 60 minuten
Kindertherapie
Jongerentherapie
Ouderbegeleiding
€ 80,00 60 minuten
Gezinstherapie € 90,00 60 minuten
Tussenevaluatie € 80,00 60 minuten
Eindevaluatie € 80,00 60 minuten
Verslaglegging voor derden
wanneer wenselijk
Op aanvraag
(School) Observatie
Gesprek met derden
Therapiesessie op locatie
Op aanvraag Op aanvraag

In het uurtarief zijn ook de kosten voor voorbereiding & uitwerking, kort overleg (mail of telefoon), gebruik van materialen, bijscholings- en lidmaatschapskosten verwerkt.

Mogelijkheid tot vergoedingen 

Zorgverzekeraar: 

De kosten voor therapie kunnen vergoed worden vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Ik adviseer dan ook om te informeren bij je eigen zorgverzekeraar welke vergoedingen zij hanteren.  

PersoonsGebondenBudget (PGB): 

Veer voor kind en gezin biedt therapie die betaald kan worden via een PersoonsGebondenBudget voor specialistische begeleiding. 

Gemeenten Lingewaard, Renkum, Zevenaar, Duiven, Wijchen, Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel:

Veer voor kind en gezin is onderaannemer bij de organisatie Ik Ben Ik Doe.Dit betekent dat in de gemeenten Lingewaard, Renkum, Zevenaar, Duiven, Wijchen, Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel Veer voor kind en gezin vergoed wordt voor reguliere begeleiding jeugd, specialistische begeleiding jeugd, reguliere begeleiding wmo (volwassenen) en specialistische begeleiding wmo (volwassenen).

Belastingaangifte: 

De kosten die je niet vergoed krijgt vallen onder de aftrekpost “specifieke zorgkosten” en kun je opgeven bij het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. 

Annulering: 

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd om niet in rekening te worden gebracht.