Tarieven 2021

Coaching / Therapie
Prijs: Duur:
Vrijblijvend oriënterend gesprek Gratis 60 minuten
Intake gesprek €70,00 60 minuten
Coach/therapie sessie €70,00 60 minuten
Tussenevaluatiegesprek wanneer wenselijk €70,00 60 minuten
Oudercoaching/begeleiding €70,00 60 minuten
Eindgesprek €70,00 60 minuten
Verslaglegging voor derden op verzoek van ouders €70,00
(School)Observatie

Gesprek met derden

Coachsessie op locatie

Op aanvraag Op aanvraag
Jamara rekencoaching Prijs: Duur:
Onderzoeksessie €65,00 60 minuten
Rekencoach sessie €50,00 45 minuten

In het uurtarief zijn ook de kosten voor voorbereiding & uitwerking, kort overleg (mail of telefoon), gebruik van materialen, bijscholings- en lidmaatschapskosten verwerkt. Tevens zijn alle prijzen inclusief BTW.

Mogelijkheid tot vergoedingen

PersoonsGebondenBudget:

Veer voor kind en gezin biedt coaching die betaald kan worden via een PersoonsGebondenBudget voor specialistische begeleiding.

Ziektekosten:

Coaching valt niet onder primaire ziektenkosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Ik adviseer u om de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektenkostenverzekeraar. Vergoedingen vinden altijd achteraf plaats en u dient zelf de rekening bij uw zorgverzekering in te dienen.

Belastingaangifte:

Coaching kosten kunt u als ziektekosten opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Minimuminkomen

Indien u een minimum inkomen heeft kunt u een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.

Annulering:

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd om niet in rekening te worden gebracht.