Gezinstherapie

Ieder gezin kent zo wel zijn eigen problemen. Pubers zoeken de grenzen op, je kinderen vliegen elkaar in de haren of je bent het oneens met je partner over de opvoeding. Voor de meeste gezinnen misschien wel herkenbare situaties. Het is belangrijk om er samen over te blijven praten en tot goede oplossingen te komen. Wanneer dit niet lukt en het tot te veel irritaties leidt, kan gezinstherapie de uitkomst bieden. In gezinstherapie staan de relaties binnen het gezin centraal. Er wordt vooral gefocust op de sterke kanten van het gezin en het (terug)brengen van plezier. Dit wordt gedaan door sterke kanten en mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden. Samen onderzoeken we welke manieren jullie helpen om elkaar weer te steunen en te begrijpen en het plezier terug te vinden in het gezin.  

Hoe ziet een gezinstherapie traject er uit?

Bij een gezinstraject komen jullie met het hele gezin naar de praktijk toe. Hier komen jullie samen in beweging en ondernemen jullie activiteiten. Tijdens deze activiteiten worden de patronen die jullie binnen je gezin hebben opgebouwd zichtbaar. Ik zal jullie vervolgens oefeningen geven die tegen die vaste patronen ingaan zodat jullie nieuwe ervaringen kunnen op doen. Vanuit deze nieuwe ervaringen kunnen jullie nieuwe patronen gaan ontwikkelen. In de sessies wordt onderzocht hoe jullie op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand worden gehouden. Er is aandacht voor de verschillende rollen, posities en verwachtingen van elkaar in jullie gezin. Het doel van de gezinstherapie is dat iedereen binnen jullie gezin zich bewust wordt van onderlinge reacties op elkaar en begrijpt welke invloed zij op anderen hebben en deze daardoor kan veranderen.  
 
Veel gezinnen vinden gezinstherapie in het begin best spannend. Ze ervaren na een aantal keer dat die spanning verminderd is en dat ze vooral weer plezier hebben met elkaar.