Mijn werkwijze

Het eerste gesprek is een kennismaking waarin ik mezelf voorstel en jij of jullie je verhaal doen. Voorafgaand krijg je een intakeformulier zodat ik al wat achtergrondinformatie heb. Tijdens dit gesprek gaan we verder in op de reden van aanmelding en stellen we de hulpvraag en het gewenste doel vast. Dit gesprek voer ik bij voorkeur met beide ouders. Ik bied een luisterend oor en neem de tijd voor jullie verhaal.

Aan het einde van het gesprek beslissen we of we samen verder willen. Het is belangrijk dat jullie een goed gevoel bij mij hebben. Daarnaast kijk ik ook of jullie met de hulpvraag bij mij het beste op je plek zijn. Indien dat niet het geval is, kijk ik met je mee waar je eventueel wel naar toe kunt gaan.  

Vervolgens gaan we aan de slag!  

Vooraf is moeilijk te bepalen hoeveel sessies je kind of jullie gezin nodig hebben. Dit is afhankelijk van de hulpvraag, de intrinsieke motivatie en jouw betrokkenheid. Wanneer je kind thuis positieve steun krijgt zal dit helpen om het zelfvertrouwen te vergroten.

Ik moedig je kind aan om zelf ideeën te opperen, zodat het ervaart hoe het is om volledig gevolgd te worden. Na iedere vijf sessies plannen we een tussenevaluatie. Je mag altijd telefonisch of via de mail contact met mij opnemen wanneer er vragen, zorgen of onduidelijkheden zijn. Soms kan het voor je kind ook zinvol zijn dat ik contact heb met de school van je kind. 

Wanneer je kind weer beter in zijn vel zit en heeft ontdekt wat zijn kracht is ronden we het traject af. Na dit traject staat je kind steviger in zijn schoenen. Door het ontdekken van zijn kwaliteiten en talenten wordt het zelfvertrouwen vergroot. Ook zal je kind beter in staat zijn om eigen gedachten en handelen positief te beïnvloeden. 

Je kunt het traject vergelijken met een bloemzaadje wat gepoot wordt. Het zaadje werkt onder de grond enorm hard om als een mooie plant uit te groeien. Het ene zaadje heeft wat meer tijd nodig om zich tot een mooie plant te vormen als de ander.  

Wat is integratieve therapie? 

Integratieve therapie is de meest recent ontwikkelende vorm van psychotherapie, die alle methode gerichte therapieën overstijgt. Het beste uit de verschillende therapiestromingen zijn geïntegreerd in deze therapie. Het is een therapie die werkt vanuit de zes verschillende verklaringsmodellen: 

  • Medisch model: lichamelijke klachten 
  • Stressmodel: verkleinen van draaglast en vergroten van de draagkracht  
  • Gedragsmodel aan- en afleren van gedrag en aanleren van nieuwe vaardigheden 
  • Psychodynamisch model: verwerken van onverwerkte gevoelens en gebeurtenissen vanuit het verleden 
  • Systemisch model: communicatie en de relaties binnen en buiten het gezin 
  • Transpersoonlijk model: visie, geloofsovertuigingen en identiteitsvorming 

Integratieve kindertherapie en jongerentherapie is een kortdurende, maar zeer effectieve therapie voor kinderen en jongeren van 4 t/m 25 jaar. De therapie richt zich op de binnenwereld van je kind, de relatie binnen jullie gezin en de relaties met de ‘buitenwereld’ zoals schoolvrienden en -vriendinnen. In integratieve kindertherapie en jongerentherapie staat je kind centraal, want ieder kind is uniek. Ieder kind heeft recht op een behandeling die specifiek op zijn of haar mogelijkheden is gericht.

Ik maak gebruik van diverse spelvormen, gesprekstechnieken, creatieve werkvormen, lichaamsgericht werk, metaforen, kickboksen, EMDR, RDI, Acceptence and Commitment Therapy (ACT), Oplossingsgerichte Therapie, Motivational Counseling, Mindfulness-based Therapy, Hechtingstherapie, Traumatherapie, Neuro Linguïstisch Programmering (NLP), ga naar buiten en zet mijn therapie hond i.o. in. Precies afgestemd op de belevingswereld van je kind.