Mijn werkwijze voor coaching:

Bij coaching gaat het om het optimaliseren van eigen capaciteiten en potentieel. Coachingsgesprekken zijn gericht op het oplossen van belemmeringen om maximaal in je eigen kracht te gaan. Coaching wordt niet ingezet bij ernstig psychiatrische stoornissen. Bij coaching gaat het om de toekomst en niet om het verleden.

Ik zal altijd eerst beginnen met een oriënterend gesprek. Dit gesprek kan telefonisch of in mijn praktijk met of zonder aanwezigheid van uw kind. In deze eerste kennismaking kunnen we samen vast stellen of ik als coach iets kan betekenen voor u en uw kind. Dit gesprek is vrijblijvend en bedoelt om u te laten ervaren hoe het voelt om met mij te gaan werken. Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij mij en met een gerust hart uw kind bij mij brengt.

Wanneer we na het oriënterende gesprek hebben vastgesteld dat ik iets voor u en uw kind kan betekenen hebben we een intakegesprek. Voor dit intakegesprek ontvangt u van te voren een vragenlijst die u invult. Het intakegesprek houd ik bij voorkeur met beide ouders. Tijdens dit gesprek gaan we verder in op de reden van aanmelding en stellen we de hulpvraag en het gewenste doel vast. De hulpvraag van het kind is voor mij leidend. Tijdens dit gesprek zal ik een luisterend oor bieden en de tijd voor u en uw verhaal nemen.

Na de intake start het coachtraject. De eerste sessie zal staan in het teken van kennismaking en het opbouwen van een vertrouwensband. Mijn streven is dat uw kind zich op zijn gemak voelt, zich kan ontspannen en met een fijn gevoel naar huis gaat. Samen met uw kind ga ik op zoek naar de hulpvraag. We hebben het over de huidige situatie en werken daarna aan de gewenste situatie.  Ik ben er van overtuigd dat ieder kind de oplossing in zich draagt en met wat hulp deze oplossing vindt. Soms zie je die oplossing even niet omdat je je veilig voelt bij een bepaald gedrag en dan ben ik er om je te helpen. Ieder kind is anders en ik zal mijn interventies dan ook passend maken voor uw kind. Ik maak gebruik van spelvormen, gesprekstechnieken, creatieve werkvormen, lichaamsgericht werk en metaforen. Technieken zoals Kids ‘Skills, Kikker is Cool en helpende gedachten zal ik ook inzetten. Tevens zal ik uw kind volgen. Ik moedig uw kind aan om zelf ideeën te opperen, zodat het ervaart hoe het is om volledig gevolgd te worden. Na iedere sessie vraag ik uw kind of het wat wil opschrijven of tekenen over de sessie om dit aan jullie te laten zien. Afhankelijk van wat uw kind aangeeft krijgt het informatie mee naar huis. Wanneer wenselijk kunnen we na drie sessies een tussenevaluatie plannen. U mag altijd telefonisch of via de mail contact met mij opnemen wanneer er vragen, zorgen of onduidelijkheden zijn. Soms kan het voor uw kind ook zinvol zijn dat ik contact heb met de school van uw kind.

Vooraf is moeilijk te bepalen hoeveel sessies uw kind nodig heeft. Dit is afhankelijk van de hulpvraag, de motivatie om te willen veranderen van uw kind en de betrokkenheid en begeleiding van u. Om u een inschatting te geven kan ik vertellen dat de ervaring leert dat er gemiddeld 5 tot 8 sessies voor een traject nodig zijn.  Voor uw kind is het van groot belang dat u bereidt bent om het te begeleiden tijdens dit traject. Wanneer uw kind thuis positieve steun krijgt zal dit helpen om het zelfvertrouwen te vergroten. Het is heel normaal als u het lastig vindt en misschien niet goed weet hoe u uw kind kunt helpen. Hierin kan ik u begeleiden.

Wanneer uw kind weer beter in zijn vel zit en heeft ontdekt wat zijn kracht is ronden we het traject af. Na dit traject staat uw kind steviger in zijn schoenen. Door het ontdekken van zijn kwaliteiten en talenten wordt het zelfvertrouwen vergroot. Ook zal uw kind beter in staat zijn om eigen gedachten en handelen positief te beïnvloeden.

Soms is het niet direct zichtbaar wat het resultaat van een sessie is. Soms zijn er veranderingen die vrijwel meteen als normaal worden ervaren. Ook kan het zijn dat het wat meer tijd nodig heeft voor het resultaat zichtbaar wordt. U kunt het vergelijken met een zaadje wat gepoot wordt. Het zaadje werkt onder de grond heel hard om vervolgens als een mooie plant naar boven te komen. Het ene zaadje heeft wat meer tijd nodig om zich tot een mooie plant te vormen als de ander. Heb niet te hoge verwachtingen van uw kind en kijk met een open blik.

Wanneer tijdens het coachtraject blijkt dat uw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft kan ik u adviseren een ander traject te volgen. Dit zou een doorverwijzing naar een andere specialist zoals een psycholoog of arts kunnen zijn.