Welkom bij VEER

Dé praktijk voor integratieve kindertherapie, jongerentherapie en gezinstherapie waar persoonlijke aandacht en aanpak voorop staat .

 

Thema’s waar Veer voor kind en gezin bij kan helpen:

* Verminderde weerbaarheid of moeite met grenzen stellen;
* Laag zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld;
* Sociale problematiek (o.a. aansluiten bij leeftijdsgenoten );
* Angstproblematiek (faalangst, verlatingsangst en andere angsten);
* Pesten of gepest worden;
* Problemen in de emotieregulatie (woede / agressie problematiek);
* Gedragsproblemen;
* Scheiding; 
* Problemen of stagnatie in een rouwproces;
* Problemen binnen de gezinsdynamiek;
* Brus (broertje/zusje van een kind met beperking);
* Problemen op school, met studie of werk.

Mijn visie:

Ik ben er van overtuigd dat iedereen de oplossing in zichzelf heeft. Soms zie je die even niet omdat je je veilig voelt bij een bepaald gedrag. Als kinder- en jongerencoach en kinder- jongeren- en gezinstherapeut werk ik samen met jou naar een oplossing waardoor weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling. De wensen en behoeften van jou staan centraal en daar stem ik mijn werkwijze op af. Dit doe ik zonder oordeel en zonder voorbehoud. Ik rijk handvaten aan waardoor je zelf de oplossing vindt. “Problemen” vertalen we samen naar nog missende vaardigheden waarmee we aan de slag gaan.  Samen onderzoeken we naar wat je kan en welke talenten je hebt.  Je leert je krachten en sterke kanten te (her)ontdekken, te bundelen en breder in te zetten. We geven aandacht aan de positieve eigenschappen, zodat dat deel kan groeien. Je leert te denken vanuit mogelijkheden en kansen om passende oplossingen te vinden. Samen zorgen we er voor dat de wipwap weer in balans komt. Zo kan je sterker worden, een positief zelfbeeld ontwikkelen en in je eigen kracht komen staan. Vanzelf ontstaat zo een rimpeleffect naar andere situaties. Ik geef je een steuntje in de rug zodat je daarna op eigen benen weer verder kan.

Klik hier voor meer info