Welkom bij VEER

Bij coaching gaat het om het optimaliseren van eigen capaciteiten en potentieel. Coachingsgesprekken zijn gericht op het oplossen van belemmeringen om maximaal in je eigen kracht te gaan staan. Coaching wordt niet ingezet bij ernstig psychiatrische stoornissen. Bij coaching gaat het niet om het verleden, maar om de toekomst.

Herken je één van onderstaande klachten?

* Moeite met grenzen stellen
* De lat heel hoog leggen
* Nooit tevreden zijn met zichzelf en het resultaat wat hij of zij levert
* Moeite met vriendjes maken
* Faalangst, verlatingsangst of andere angsten
* Pesten of gepest worden
* Woede / agressie
* Zichzelf in de weg zitten
* Moeilijk kunnen concentreren
* Omgang met groepsdruk
* Omgang met veranderingen
* Moeite met de scheiding ouders of overlijden
* Verdriet om verlies
* Problemen op school, met studie of werk

Mijn visie:
Ik ben er van overtuigd dat iedereen de oplossing in zichzelf heeft. Soms zie je die even niet omdat je je veilig voelt bij een bepaald gedrag. Als kinder- en jongerencoach en kinder- jongeren- en gezinstherapeut werk ik samen met jou naar een oplossing waardoor weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling. De wensen en behoeften van jou staan centraal en daar stem ik mijn werkwijze op af. Dit doe ik zonder oordeel en zonder voorbehoud. Ik rijk handvaten aan waardoor je zelf de oplossing vindt. “Problemen” vertalen we samen naar nog missende vaardigheden waarmee we aan de slag gaan.  Samen onderzoeken we naar wat je kan en welke talenten je hebt.  Je leert je krachten en sterke kanten te (her)ontdekken, te bundelen en breder in te zetten. We geven aandacht aan de positieve eigenschappen, zodat dat deel kan groeien. Je leert te denken vanuit mogelijkheden en kansen om passende oplossingen te vinden. Samen zorgen we er voor dat de wipwap weer in balans komt. Zo kan je sterker worden, een positief zelfbeeld ontwikkelen en in je eigen kracht komen staan. Vanzelf ontstaat zo een rimpeleffect naar andere situaties. Ik geef je een steuntje in de rug zodat je daarna op eigen benen weer verder kan.

Klik hier voor meer info