Welkom bij VEER

Bij coaching gaat het om het optimaliseren van eigen capaciteiten en potentieel. Coachingsgesprekken zijn gericht op het oplossen van belemmeringen om maximaal in je eigen kracht te gaan staan. Coaching wordt niet ingezet bij ernstig psychiatrische stoornissen. Bij coaching gaat het niet om het verleden, maar om de toekomst.

Herkent u misschien één of meer signalen bij uw kind?
* Moeite met grenzen stellen
* De lat heel hoog leggen
* Nooit tevreden zijn met zichzelf en het resultaat wat hij levert
* Moeite met vriendjes maken
* Faalangst, verlatingsangst of andere angsten

* Pesten of gepest worden
* Woede / Agressie
* Zichzelf in de weg zitten
* Moeilijk kunnen concentreren
* Omgaan met groepsdruk
* Omgaan met veranderingen

* Moeite met de scheiding van u en uw partner
* Verdriet om verlies

Mijn visie:
Ik ben er van overtuigd dat iedereen de oplossing in zichzelf heeft. Soms zie je die even niet omdat je je veilig voelt bij een bepaald gedrag. Als KinderCoach werk ik samen met uw kind naar een oplossing waardoor weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling. De wensen en behoeften van uw kind staan centraal en daar stem ik mijn werkwijze op af. Dit doe ik zonder oordeel en zonder voorbehoud. Ik rijk uw kind handvaten aan waardoor hij zijn oplossing zelf vindt. “Problemen” vertalen we samen naar nog missende vaardigheden waarmee we aan de slag gaan.  Samen met uw kind onderzoeken we naar wat het wél kan en welke talenten het heeft. Het leert zijn of haar krachten en sterke kanten te (her)ontdekken, te bundelen en breder in te zetten. We geven aandacht aan de positieve eigenschappen, zodat dat deel kan groeien. Uw kind leert te denken vanuit mogelijkheden en kansen om passende oplossingen te vinden. Samen zorgen we er voor dat de wipwap weer in balans komt. Zo kan uw kind sterker worden, een positief zelfbeeld ontwikkelen en zich in zijn of haar eigen kracht zetten. Vanzelf ontstaat zo een rimpeleffect naar andere situaties. Ik geef uw kind een steuntje in de rug zodat het daarna op eigen benen weer verder kan.

Klik hier voor meer info